1 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
2 Plankart_5437_201801 Åpne dokument
3 PlanbestemmelserRev05022020 Åpne dokument
4 PlanbeskrivelseRev05022020 Åpne dokument
5 Vedlegg 1_Forenklet ROS-analyse, datert 03.05.2019 Åpne dokument
6 Vedlegg 2_Innspill til planarbeidet Åpne dokument