1 HØRINGSUTTALELSE – STANS I LAKSEFISKET I TANAVASSDRAGET 2021 Åpne dokument