Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Avs/Mot: Folkehelsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3479/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3452/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: TINGLYST FESTEKONTRAKT TIL UTLEVERING- GNR 9 BNR 1 FNR35-9-1--KAR-AS.10K-KOMMUNE Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25380 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3468/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3471/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25388 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3476/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3430/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: AKSEPTAV VILKÅR Avs/Mot: Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3474/2021 | Avdeling: Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3431/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25374 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3462/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Tillatelse- dispensasjon fra byggegrense til E6 for etablering avT esla Supercharger-ladestasjon i Karasjok- Gnr. 9 bnr. 496 i Karasjokkommune Avs/Mot: Statens vegvesen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3453/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3461/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/sommer-Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Ole Rune Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Rune Hætta | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3443/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3432/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Innvilger tilskudd til Styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste tilbudet i kommunen over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post60 Avs/Mot: Helsedirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25361 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3449/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25389 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3477/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: IKA Finnmark IKS - representantskapsmøte fredag 07.05.2021 Avs/Mot: IKAF Finnmark IKS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25390 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IKAF Finnmark IKS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3478/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ORIENTERING OM BEHANDLING AV KRAV TIL FINNMARKSKOMMISJONEN AV FEFO Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3457/2021 | Avdeling: Kárášjoga gielda/Karasjok kommune | Tittel: Produksionstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25382 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3470/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Geasse- Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/sommer-Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Jimmy Utsi http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jimmy Utsi | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3442/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 —bredbåndstilskudd Avs/Mot: Kommunal og modernoseringsdepartement http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og modernoseringsdepartement | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3466/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Forfattere til Sommerskole 2021 Avs/Mot: Forfattersentrum http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25385 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forfattersentrum | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3473/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3484/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Nytteløs skuddpremie Avs/Mot: Dyrenes Rett http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dyrenes Rett | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3451/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3483/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Saksfremlegg til representantskapsmøte, møteutskrift sendes ut til eierkommunene i etterkant av møte Avs/Mot: KUSEK IKS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KUSEK IKS | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3447/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: TILSKUDD FRA STATSFORVALTERENI TROMS OG FINNMARK - AKSEPTAV VILKÅR Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3475/2021 | Avdeling: Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3482/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25393 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3481/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Dálve - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/vinter - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Heikki Laiti http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Heikki Laiti | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3444/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Avs/Mot: Roger Kalstad http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/25357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Kalstad | Journaldato: 07.05.2021 | Journalnr: 3445/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet |