Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 501/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Søknadsskjema - Kulturskolen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38111 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 497/2022 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: Søknad på stilling - Miljøterapeut - 100 % fast stilling i Tjenester for mennesker med funksjonshemning - 21/953 - ***** ***** ***** Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Klepp Kristensen | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 500/2022 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 511/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 509/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 498/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Rapportering - Tilskudd i 2021 til innkjøp av læremidler til fagfornyelsen Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 504/2022 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.01.2022 | Journalnr: 508/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Deanu soahpamuš ja báikkálaš luossahálddašeapmi Avs/Mot: Samediggi - Grønmo, John Osvald http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi - Grønmo, John Osvald | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 490/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Rekruttering av informanter til forskningsprosjekt - oppjustert gavekort beløp Avs/Mot: Akan - Bisma Firdus Sheikh http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akan - Bisma Firdus Sheikh | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 489/2022 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Rekruttering av informanter til forskningsprosjekt Avs/Mot: Akan - Bisma Firdus Sheikh http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akan - Bisma Firdus Sheikh | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 488/2022 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Endelige satser for produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2021 er fastsatt Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38101 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 487/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 18. januar 2022 Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38099 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kusek - Bård Larsson | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 485/2022 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38089 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 475/2022 | Avdeling: Guolban mánáidgárdi | Tittel: ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 477/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Rapport fra digitalt tilsyn med Karasjok kommune/Karasjok tettsted avløpsrenseanlegg Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 494/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38014 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 400/2022 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: Arbeidsavtale Avs/Mot: Kaisa Fredsdatter Larsen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38095 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaisa Fredsdatter Larsen | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 481/2022 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 401/2022 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 486/2022 | Avdeling: Tjenester for mennesker med utviklinghemning | Tittel: Anmodning om utbetaling av tilskudd - markedsføring Avs/Mot: Samipath As http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samipath As | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 492/2022 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Svar på brev - eiendommene i Beahcevardievva 19/21 og 23/25 Avs/Mot: Kluge - Ina Aanerud http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/37687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kluge - Ina Aanerud | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 74/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Gratis kurs i velferdsteknologiens muligheter Avs/Mot: Livsgledeforeldre - Tone K. Bye http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38097 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Livsgledeforeldre - Tone K. Bye | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 483/2022 | Avdeling: Ovddidanguovddáš/Utviklingssenter | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38094 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 480/2022 | Avdeling: Ekonomiossodat/Økonomiavdeling | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38090 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 476/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis Avs/Mot: Statsforvalteren - Sjåvik, Maria Ø. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38096 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Sjåvik, Maria Ø. | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 482/2022 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Midlertidig reingjerder i Karasjok kommune. Avs/Mot: Ealga - http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/38105 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ealga - | Journaldato: 20.01.2022 | Journalnr: 491/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Ukentlig oversikt, FHI data 2022-01-19 Avs/Mot: Fhi - http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/37989 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 376/2022 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Refusjon av kommunens utgifter til jegerprøven for 2021 Avs/Mot: Postmottak Miljødirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/37987 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Miljødirektoratet | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 374/2022 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Tilsetting Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/37979 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Gunn Anette Anti Aslaksen | Journaldato: 19.01.2022 | Journalnr: 366/2022 | Avdeling: Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice |