Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Informasjon fra Landbruksdirektoratet Avs/Mot: Landbruksdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7415/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7408/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Status etablering av Helsefellsskapet Finnmark Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7407/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Dokument 2104940-4 Ekomportalen - Dato for lovkrav og informasjon om webinar mm sendt fra NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET Avs/Mot: Nkom - http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nkom - | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7405/2021 | Avdeling: IKT ja digitáliseren/IKT og digitalisering | Tittel: Søknadsskjema - Kulturskolen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7403/2021 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: Søknadsskjema - Kulturskolen Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7401/2021 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7412/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Til ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har sitt oppdrag knyttet til sped- og småbarns psykiske helse (ansatte i familiesentre, barnevern, sped- og småbarnsteam i BUP, helsestasjon m.m) Avs/Mot: R-Bup - Unni Rosenkilde http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: R-Bup - Unni Rosenkilde | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7406/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7413/2021 | Avdeling: Ledere | Tittel: Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7410/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Korusnord - Bente Evensen | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7414/2021 | Avdeling: Ledere | Tittel: Invitasjon til å søke tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufdir - Knut Bjarne Aase | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7411/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Påminnelse - Til Ungdomsrådet - Fremtidens kunst- og kulturtilbud for barn og unge Avs/Mot: Postmottak Kulturtanken http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak Kulturtanken | Journaldato: 28.09.2021 | Journalnr: 7402/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Invitasjon til webinar "Merarbeid: en forutsetning for integrasjoner i helsevesenet" på fredag 1. oktober klokken 08:30-09:15 Avs/Mot: Ehealthresearch - Nora MacLaren http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ehealthresearch - Nora MacLaren | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7375/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: Ukentlig oversikt, FHI data 2021-09-22 Avs/Mot: Fhi - http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7374/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Obligatorisk innrapportering av elektronisk dødsmelding gjeldene fra 1. januar 2022 Avs/Mot: Fhi - eDår http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - eDår | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7372/2021 | Avdeling: Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29322 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7399/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Info til barneverntjenesten og ruskonsulenter Avs/Mot: Fossumkollektivet - Mariann Renshus http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fossumkollektivet - Mariann Renshus | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7371/2021 | Avdeling: Mánáid ja bearaš ossodat/Barn og familie | Tittel: Kommunaleavgifter Avs/Mot: Abanti - ABANTI http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29291 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Abanti - ABANTI | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7368/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon for uttak av masser - gbnr. 25/1 Avs/Mot: Dirmin - Henning Sigstad http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29288 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dirmin - Henning Sigstad | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7365/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Avs/Mot: Turgleder - Liv Engholm, Turgleder http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder - Liv Engholm, Turgleder | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7361/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter Avs/Mot: Turgleder - Liv Engholm, Turgleder http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Turgleder - Liv Engholm, Turgleder | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7360/2021 | Avdeling: Hálddašeapmi, kvaliteahtta ja ovdáneapmi/Styring,kvalitet og utvikling | Tittel: 21/1440-10 Informasjon om spørreundersøkelse om valggjennomføringen Avs/Mot: Postmottak KMD http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Postmottak KMD | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7358/2021 | Avdeling: Gielddadirektevra/Kommunedirektør | Tittel: Informasjon om samarbeidsforum for tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling i grunnopplæringen Avs/Mot: Statsforvalteren - Salmi, Jan http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Salmi, Jan | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7356/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: Innsendt søknad om spillemidler til anlegg Avs/Mot: Lottstift - http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lottstift - | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7351/2021 | Avdeling: Kultur, samfunn og samisk språk | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7397/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7395/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: 21/1-18 Informasjon om oppdatert rundskriv for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kommentarer til regelverk - 2021/18 Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Landbruksdirektoratet - Vibeke Godal | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7334/2021 | Avdeling: Teknalaš ossodat/Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29316 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7393/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole | Tittel: ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/DocumentDetails/29270 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.09.2021 | Journalnr: 7347/2021 | Avdeling: Kárášjoga skuvla/Karasjok skole |