Postliste http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Elements brukermanuel http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1926/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1925/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1924/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Elements brukermanual http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Karasjok kommune | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1923/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelsedirektoratet | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 3479/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt, FHI data 2021-04-28 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 3306/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25086 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3174/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24847 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 20.04.2021 | RegistryNumber: 2939/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24632 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 2724/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 2652/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelse institutt | Journaldato: 25.03.2021 | RegistryNumber: 2452/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Anmodning om innsending av kontaktopplysninger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: I henhold til liste | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2243/2021 | Kárášjoga gielda/Karasjok kommune Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24286 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2380/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi - | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2016/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 04.03.2021 | RegistryNumber: 1907/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 2789/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FHI | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1676/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 2787/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1441/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Dette er en ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23169 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1282/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet Ukentlig oversikt, FHI data 2021-02-03 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fhi | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 1020/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24817 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.04.2021 | RegistryNumber: 2909/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Refusjon av merutgifter til fjernundervisning i nordsamisk våren 2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 2793/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusa váidaleami ođđa meannudeapmi. Detaljregulering for Basevuovdi. Ny behandling av klage på vedtak. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25132 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl. | Journaldato: 29.04.2021 | RegistryNumber: 3220/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24255 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 22.03.2021 | RegistryNumber: 2349/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2297/2021 | Guolban mánáidgárdi Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2303/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2285/2021 | Guolban mánáidgárdi Vedr. klagesak - Detaljregulering for Basevuovdi i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Allfunds - Stig Harby | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2302/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24190 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2284/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2283/2021 | Guolban mánáidgárdi Detaljregulering Basevuovdi - Klagebehandling http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig Harby | Journaldato: 24.02.2021 | RegistryNumber: 1650/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2282/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24187 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2281/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2280/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23953 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.03.2021 | RegistryNumber: 2047/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23913 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2007/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1449/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1433/2021 | Guolban mánáidgárdi ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1275/2021 | Guolban mánáidgárdi Vedr. 21-37381-2 - Svar på offentlig ettersyn – forslag til planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Baišjohnjálbmi, samt varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24797 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 16.04.2021 | RegistryNumber: 2889/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1274/2021 | Guolban mánáidgárdi DETALREGULERING FÖR BAIŠJOHNJÁLBMI, KARASJOK, PLANOPPSTART OCH PLANPROGRAM FÖR NUVVUS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Siida | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3158/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23160 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.02.2021 | RegistryNumber: 1273/2021 | Guolban mánáidgárdi An enquiry of an ongoing planning of Nuvvos Panorama Invest AS in Báišjohnjálbm and Nuvvos and related EIA and SEA http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24769 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ym - | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 2861/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25364 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 07.05.2021 | RegistryNumber: 3452/2021 | Gielddadirektevra/Kommunedirektør Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24707 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25226 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.05.2021 | RegistryNumber: 3314/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Stortingsvalget 2021 - Bestilling av stemmesedler http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24988 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 3076/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering og høring av planprogram for Baisjohnjalbmi hytteområde - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 12.04.2021 | RegistryNumber: 2755/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23743 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1837/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Vedr. 19-03413-5 - Uttalelse til nytt varsel om oppstart og offentlig ettersyn - detaljregulering for Baisjohnjàlbmi i Karasjok kommune. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for mineralforvaltning | Journaldato: 13.04.2021 | RegistryNumber: 2771/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 2666/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling Fylkeskommunens innspill – forslag til planprogram - varsel om oppstart - detaljregulering for Baišjohnjálbmi - Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 2791/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 18.03.2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 18.03.2021 | RegistryNumber: 2290/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3182/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Høringsuttalelse til planprogram og detaljregulering for Baišjohnjálbmi og Nuvvos I Karasjok kommune, Norge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Outakosken yhteisen vesialueen osakaskunta | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 2656/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1941/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23741 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 1835/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25093 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3181/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1939/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kunngjøring i plansak som må legges ut på Karasjok kommunes hjemmeside http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1638/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Styringsrapport til skattekreditor for periode 01/2021, sendt 02.02.2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22876 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 995/2021 | Ekonomiossodat/Økonomiavdeling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25092 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3180/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3187/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1937/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Kunngjøring i plansak som må legges ut på Karasjok kommunes hjemmeside http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 01.03.2021 | RegistryNumber: 1637/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24987 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.04.2021 | RegistryNumber: 3075/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 3013/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Foreløpig svar http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 2664/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.03.2021 | RegistryNumber: 2374/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 05.03.2021 | RegistryNumber: 1936/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24932 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 3020/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Påstand om nye tomtegrenser og svarfrist avvises http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24752 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Elisabeth Didriksen | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 2844/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2373/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Særutskrift BaišjohnnjálbmiVedtak om høring planprogram http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor-Arthur Didriksen m.fl. | Journaldato: 18.02.2021 | RegistryNumber: 1408/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 3010/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 24.03.2021 | RegistryNumber: 2371/2021 | Kárášjoga buhcciidruoktu/Karasjok sykehjem Oversending av klage fra Anni Østby på matrikkelbrev gnr 9 bnr 521 og matrikkelføringen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2176/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 17.02.2021 | RegistryNumber: 1453/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice Klage fra Anni Østby på matrikkelbrev gnr 9 bnr 521, matrikkelføringen og oppmålingen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24038 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gunnar Johansen m.fl. | Journaldato: 17.03.2021 | RegistryNumber: 2132/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmedlemmer for perioden 2021 - 2025 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET | Journaldato: 16.02.2021 | RegistryNumber: 1406/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 3215/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3191/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 2795/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Forslag til planprogram tilknyttet detaljregulering med konsekvensutredning for Baišjohnjálbmi http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/22997 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hrprosjekt - Thor-Arthur Didriksen | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 1114/2021 | Teknalaš ossodat/Teknisk enhet ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25098 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.04.2021 | RegistryNumber: 3186/2021 | Assan- ja dudden/Bo og avlastningsenhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24002 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 2096/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 2001/2021 | Mánát ja nuorat/Barn og familie ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.04.2021 | RegistryNumber: 1933/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 67.80 % vikariat våkende nattevakt stilling som pleiemedarbeider i Karasjok kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ketil Somby | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 2560/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23905 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.03.2021 | RegistryNumber: 1999/2021 | Dearvvasvuođa ossodat/Helse enhet ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/23885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 1979/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.04.2021 | RegistryNumber: 2685/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 54.93 % fast våkende nattevakt stilling som miljøarbeider ved tjenester for mennesker med utviklingshemning http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Niittyvuopio | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 2558/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.05.2021 | RegistryNumber: 3304/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole Tilbud om 23,30 % fast helgevakt stilling ved tjenester for mennesker med utviklingshemning http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kanogwan Balto | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 2557/2021 | Bargiid ja ássiidbalvalus/Personal og innbyggerservice ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24005 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.03.2021 | RegistryNumber: 2099/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/25118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.04.2021 | RegistryNumber: 3206/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole ***** ***** ***** ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Karasjok/RegistryEntry/Details/24626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 2718/2021 | Kárášjoga skuvla/Karasjok skole