eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/504 20210729 29.07.2021 Inngående brev Garnutvisning forpakter vann Suolovuopmi Fjellstue Suolovuopmi Fjellstue AS   her
2021/851 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. X4CYQZ Jøran Ingulfsen   her
2013/634 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IV4VW5 Per Hetta   her
2021/850 20210729 29.07.2021 Inngående brev Søknad om boligtomt i Ajastealli Ellen C M Triumf-Buljo   her
2021/504 20210729 29.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Liv Ingebjørg Biti Oskal   her
2021/504 20210729 29.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Leif Petter Oskal   her
2021/451 20210729 29.07.2021 Inngående brev Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - utvidelse av boligtomt på gbnr 3/335 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/1168 20210729 29.07.2021 Inngående brev Suohkanlaš lanjat - láigoheapmi - Báktehárjji kafea 22.08.21 Ellen Anne Solbakke   her
2021/853 20210729 29.07.2021 Inngående brev Barnehager - Ny plass *****   her
2021/333 20210729 29.07.2021 Inngående brev Barnehage - Permisjon fra 10.08.21 - 31.10.21 *****   her
2021/852 20210729 29.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IFM5UT Aslak Anders N Siri   her
2021/339 20210729 29.07.2021 Inngående brev Mánáidgárdi - virgelobi ohcan 10.08.21 - 31.10.21 *****   her
2020/1168 20210729 29.07.2021 Inngående brev Kommunale lokaler og anlegg - leie av Bakteharji kafe 28.08.21 May Britt Antonsen   her
2021/770 20210729 29.07.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** Bestilling av kommunalinformasjon *****   her
2021/504 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske Leif Petter Oskal   her
2021/504 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad om garnfiske Liv Ingebjørg Biti Oskal   her
2011/1261 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 2UK7FG Jens Nilsen   her
2018/725 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. 5SYQS3 Bjørn Ivar Sara   her
2021/849 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. JEGK5S HS service, Fritid og utleie AS Hs service, Fritid og utleie as   her
2012/63 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. VRMYYE Jaktlaget Ragesvuopmi v/Nils Klemet Egil Hætta   her
2012/1181 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. FIKE4V Kjell Erik Oskal   her
2012/137 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. RI3QWK Kautokeino Elgjegerforening Per Nils Saari   her
2012/193 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. KZ8END Avzi jaktlag Hætta   her
2012/581 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. DE5JX7 Stein Are Hætta   her
2019/564 20210728 28.07.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark Ellen Marit Bongo   her
2019/14 20210728 28.07.2021 Utgående brev Klage på avslag om tilskudd til anskaffelse av utstyr *****   her
2021/524 20210728 28.07.2021 Inngående brev Jeg tar imot stillingen som lærervikariat i Kautokeino kommune *****   her
2020/1293 20210728 28.07.2021 Utgående brev Anthonis Musikk – Klage på vedtak om avslag om støtte til kunst og kulturstudio *****   her
2021/61 20210728 28.07.2021 Utgående brev Budsjettregulering juni 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/286 20210728 28.07.2021 Utgående brev 3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune - Mii čavget suittehiid - Vi tar grep STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2020/325 20210728 28.07.2021 Utgående brev Varsel om oppmålingsforretning Karen Marit Bæhr Bongo   her
2020/943 20210728 28.07.2021 Utgående brev Vedtak om ny adresse Eilert Gerhard Hansen   her
2020/1446 20210728 28.07.2021 Utgående brev Endring av vedtak - utbytte og styrehonorar i kommunale selskaper VEFIK IKS AVD ALTA   her
2021/770 20210728 28.07.2021 Utgående brev Bestilling av meglerinformasjon over eiendommen ***** ***** *****   her
2017/1585 20210728 28.07.2021 Utgående brev KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** *****   her
2019/436 20210728 28.07.2021 Utgående brev KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UTBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** *****   her
2021/811 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** *****   her
2021/811 20210728 28.07.2021 Inngående brev Søknad på stilling - 100 % fast lærerstilling Kautokeino skole i Kultur- og oppvekstenhet - 2021/811 - ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/770 20210728 28.07.2021 Utgående brev Bestilling av meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/504 20210727 27.07.2021 Inngående brev Søknad garnfiske Per Bueng   her
2021/733 20210727 27.07.2021 Inngående brev Tar imot stillingen som 70 % elevassistent *****   her
2021/573 20210727 27.07.2021 Utgående brev Etablering av CBRNE-beredskap IUA-Vest Finnmark   her
2020/268 20210727 27.07.2021 Utgående brev Reglement for kontrollutvalget i Kautokeino kommune KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/OARJE-FINNMARKU   her
2021/349 20210727 27.07.2021 Utgående brev Oversendelse av Regnskap 1. tertial 2021 STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/504 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad garnfiske Per Bueng   her
2019/311 20210727 27.07.2021 Utgående brev Oversendelse av kommunestyrets vedtak i sak 40/21 Delegering - eierskapsmelding VEFIK IKS AVD ALTA   her
2021/504 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar - Søknad om garnfiske Anton Dahl   her
2020/947 20210727 27.07.2021 Utgående brev Svar på klage fra Duottar Camp AS *****   her
2021/770 20210727 27.07.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** Bestilling av kommunalinformasjon *****   her
2020/1151 20210727 27.07.2021 Utgående brev Årsmelding for kontrollutvalget 2020 KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS/ OARJE-FINNMARKU SGO DARKKISTANLAVDEGOTTECALLINGODDI   her
Versjon:5.2.2