eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/911 20211020 20.10.2021 Inngående brev Velkommen til samling for samisk nettverk Hege Tangen Christensen   her
2020/911 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bekreftelse for Karin Hætta til Samisk nettverk Samling 1 - 14. - 15. september 2021 KS Agenda AS   her
2020/911 20211020 20.10.2021 Inngående brev Bekreftelse på avbestilling av påmelding til samisk nettverk 14. og 15. september i Tromsø Kristian Jordhøy   her
2021/788 20211020 20.10.2021 Inngående brev Konkurransedokumentet, telefoni Geir Clemet Hætta   her
2021/39 20211020 20.10.2021 Inngående brev Underskrevet avtale om innbyggerapp Bjørn Tiller   her
2020/20 20211020 20.10.2021 Inngående brev FW: Fornyelse person 2021 - Kautokeino kommune & Kautokeino Arbeidssenter Aon -017100002506 Kari Tønseth Almbakk   her
2021/790 20211020 20.10.2021 Inngående brev Anmodning om opplysninger i tilsynssak - purring *****   her
2019/338 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/1087 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 *****   her
2021/1083 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 *****   her
2021/1085 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 *****   her
2021/949 20211020 20.10.2021 Inngående brev Permisjon fra barnehageplass ***** ***** *****   her
2021/873 20211020 20.10.2021 Inngående brev Eiendomsforhold gnr 3 bnr 133 Svein Solheim   her
2021/913 20211020 20.10.2021 Inngående brev Klarlegging av grense Kristine Nystad   her
2013/807 20211020 20.10.2021 Inngående brev tileggesopplysninger til søknad om økning i driftstilskuddet -Email fra museumsleder behov ved museet Johan Aslak Hætta   her
2021/836 20211020 20.10.2021 Inngående brev Høring Fysioterapeut *****   her
2021/939 20211020 20.10.2021 Inngående brev Hjelp til teknisk føring av jordskiftesaker Bodil Borch Mietinen   her
2021/939 20211020 20.10.2021 Inngående brev Avtale om teknisk føring av jordskiftesaker med Kautokeino kommune Bodil Borch Mietinen   her
2021/435 20211020 20.10.2021 Inngående brev SV: Angående eiendommer i Hannomaras i Kautokeino FeFo - Jim Einar Roska   her
2021/949 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** *****   her
2021/278 20211020 20.10.2021 Inngående brev Re: Tegninger 3/746 Mikkel Ole Sokki   her
2021/953 20211020 20.10.2021 Inngående brev Sletting av tinglyst urådighet - gnr 6/146 i Kautokeino kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2021/953 20211020 20.10.2021 Inngående brev Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE   her
2021/953 20211020 20.10.2021 Inngående brev Re: Angående tinglyst urådighet Jim Einar Roska   her
2020/983 20211020 20.10.2021 Inngående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ***** ***** *****   her
2019/338 20211020 20.10.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/873 20211020 20.10.2021 Inngående brev Angående eiendom gnr 3 bnr 133 og byggesak Pål Norvoll   her
2020/429 20211020 20.10.2021 Inngående brev VS: Utbrudd i kautokeino Kent Valio   her
2021/926 20211020 20.10.2021 Inngående brev Koter Per William   her
2021/435 20211020 20.10.2021 Inngående brev Kjøp av gnr 3 bnr 798 i Kautokeino kommune FINNMARKSEIENDOMMEN   her
2021/1084 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 *****   her
2021/1086 20211020 20.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 *****   her
2020/393 20211019 19.10.2021 Utgående brev Plan for oppvekstreform STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2011/1828 20211019 19.10.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. MJ36NY Kent Valio   her
2021/1079 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om utbedringstilskudd *****   her
2020/684 20211019 19.10.2021 Inngående brev RD 001/21 Helse og sosial 2021 - Fagnettverk Samisk barnevern, Kautokeino kommune - Annulering av tilskudd Samediggi/Sametinget   her
2010/1207 20211019 19.10.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ***** ***** ***** *****   her
2014/577 20211019 19.10.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. U672WA Bjørn Daniloff   her
2011/1445 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Ole Henrik Persen Gaino   her
2021/1074 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering *****   her
2021/1076 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering *****   her
2021/1074 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering *****   her
2021/1078 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til tilpasning *****   her
2021/1075 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd om utbedring og tilpasning *****   her
2021/1073 20211019 19.10.2021 Inngående brev Søknad om tilskudd til utbedring og tilpasning *****   her
2021/914 20211019 19.10.2021 Inngående brev Tilbud om festekontrakt til landbruksformål - hestehold - gnr 3/1 - Kautokeino kommune Finnmarkseiendommen   her
2021/1069 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 (2021) *****   her
2021/875 20211018 18.10.2021 Inngående brev Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. FWYUPF Marieanne Kumpulainen   her
2021/1036 20211018 18.10.2021 Inngående brev Oversendelse til rett instans - Klage *****   her
2021/1068 20211018 18.10.2021 Inngående brev Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 (2021) *****   her
Versjon:5.2.2