1 Njuolggadusat - geabbilis bargoáigi Åpne dokument
2 Utkast 05.02.2020 - Reglement for fleksibel arbeidstid Åpne dokument