1 Oves Varesenter - søknad om forlengelse av salgsbevilling for alkoholholdige drikker Åpne dokument