1 Fjellprodukter Kautokeino AS - søknad om forlengelse av skjenkebevilling Åpne dokument