1 Suolovuopmi Fjellstue AS - søknad om forlenget skjenkebevilling Åpne dokument