1 Johan Vasara - fritak fra politiske verv i Kautokeino kommune Åpne dokument
2 Kandidatrangering i AP Åpne dokument
3 Hovedutvalg Oppvekst, helse og sosial 2019 - 2023 Åpne dokument