Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Garnutvisning forpakter vann Suolovuopmi Fjellstue Avs/Mot: Suolovuopmi Fjellstue AS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suolovuopmi Fjellstue AS | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14001/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Søknad om garnfiske Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 13996/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Svar - Søknad om garnfiske Avs/Mot: Leif Petter Oskal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 13995/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Bestilling av kommunalinformasjon Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 13983/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Kommunale lokaler og anlegg - leie av Bakteharji kafe 28.08.21 Avs/Mot: May Britt Antonsen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Antonsen | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14010/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Suohkanlaš lanjat - láigoheapmi - Báktehárjji kafea 22.08.21 Avs/Mot: Ellen Anne Solbakke http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Anne Solbakke | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14006/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Barnehage - Permisjon fra 10.08.21 - 31.10.21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129592 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14012/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Mánáidgárdi - virgelobi ohcan 10.08.21 - 31.10.21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14013/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for Márkan - utvidelse av boligtomt på gbnr 3/335 - Kautokeino kommune Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14000/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IV4VW5 Avs/Mot: Per Hetta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Hetta | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14008/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. X4CYQZ Avs/Mot: Jøran Ingulfsen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jøran Ingulfsen | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14007/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. IFM5UT Avs/Mot: Aslak Anders N Siri http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aslak Anders N Siri | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14009/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Barnehager - Ny plass Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129591 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14011/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om boligtomt i Ajastealli Avs/Mot: Ellen C M Triumf-Buljo http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen C M Triumf-Buljo | Journaldato: 29.07.2021 | Journalnr: 14002/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13982/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om garnfiske Avs/Mot: Leif Petter Oskal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13981/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Bestilling av meglerinformasjon ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13975/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Bestilling av meglerinformasjon over eiendommen ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13950/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. RI3QWK Avs/Mot: Kautokeino Elgjegerforening Per Nils Saari http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kautokeino Elgjegerforening Per Nils Saari | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13989/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Budsjettregulering juni 2021 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13938/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. VRMYYE Avs/Mot: Jaktlaget Ragesvuopmi v/Nils Klemet Egil Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jaktlaget Ragesvuopmi v/Nils Klemet Egil Hætta | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13987/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vedtak om ny adresse Avs/Mot: Eilert Gerhard Hansen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eilert Gerhard Hansen | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13949/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. DE5JX7 Avs/Mot: Stein Are Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stein Are Hætta | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13992/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129552 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13972/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: KLAGE PÅ RENTEBEREGNING AV UTBETALTE FAKTURAER, KOMMUNALE AVGIFTER ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13974/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Jeg tar imot stillingen som lærervikariat i Kautokeino kommune Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13980/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: 3-årig utviklingsprosjekt i Kautokeino kommune - Mii čavget suittehiid - Vi tar grep Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13942/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. FIKE4V Avs/Mot: Kjell Erik Oskal http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Erik Oskal | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13988/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Anthonis Musikk – Klage på vedtak om avslag om støtte til kunst og kulturstudio Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129545 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13965/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Klage på avslag om tilskudd til anskaffelse av utstyr Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/129549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.07.2021 | Journalnr: 13969/2021 | Avdeling: Servicetorget |