Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Innsynsbegjæring Avs/Mot: Klemet Erland Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125616 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Erland Hætta | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10041/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: SV: Innsynsbegjæring Avs/Mot: Skolelederforbundet - Britt Ørnebakk http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125612 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skolelederforbundet - Britt Ørnebakk | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10037/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Vedrørende purregebyrer og renter Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10105/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Invitasjon til dialogmøte rundt krisesentertilbudet i Troms og Finnmark. Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10027/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Riddu Duottar Mueats budsjett innspill 2022 Avs/Mot: Riddo Duottar Museat http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Riddo Duottar Museat | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10062/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Finnmark og Nord Troms Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10040/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Oversikt risikopasienter koronavaksinering etterregistrering - til vaksinasjonskoordinator/smittevernlege Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125634 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10059/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Avs/Mot: Folkehelseinstituttet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10064/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Viktige datoer før norskprøvegjennomføringen sommer 2021 Avs/Mot: Kompetanse Norge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125685 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10110/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Reviderte dokumenter - Reguleringsplan for Kautokeino Nyskole Avs/Mot: Ola Roald - Siri M. Ludvigsen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125614 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Roald - Siri M. Ludvigsen | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10039/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 Avs/Mot: Skatteetaten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10020/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Klage på vedtak om Spesialpedagogisk hjelp 21.04.21 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10060/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Digitalt møte med KMD og Nkom 10. mai - Informasjon om bredbåndsordning Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10073/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Purring på klage - tilbakebetaling Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10077/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sommerjobb for ungdom Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125636 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10061/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Valdán vuostá mánáidgárdesaji 2021/22 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10048/2021 | Avdeling: Barnehager | Tittel: Søknad om sommerjobb for ungdom 2021 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125627 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10052/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Klage - svar kontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10123/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Svar - kontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10122/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Svar - kontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10121/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Svar ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10043/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Turisme i vinterbeite Avs/Mot: Mahtte Ante J Sara http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mahtte Ante J Sara | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10125/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i institusjon Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125603 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10028/2021 | Avdeling: Enhet for helse og omsorg | Tittel: Svar Kontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10029/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen og eksamenstrekk våren 2021 Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10112/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10019/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Informasjon til kommuner i region nord Avs/Mot: UDI - Hilde Mari Rognan http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UDI - Hilde Mari Rognan | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10109/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Påminnelse Vedrørende takst Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10063/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10018/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Mánáidgárdesaji vuostáiváldin Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/125626 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2021 | Journalnr: 10051/2021 | Avdeling: Barnehager |