Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: VS: Utbrudd i kautokeino Avs/Mot: Kent Valio http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132524 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Valio | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 16943/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: tileggesopplysninger til søknad om økning i driftstilskuddet -Email fra museumsleder behov ved museet Avs/Mot: Johan Aslak Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Aslak Hætta | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15301/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: FW: Fornyelse person 2021 - Kautokeino kommune & Kautokeino Arbeidssenter Aon -017100002506 Avs/Mot: Kari Tønseth Almbakk http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kari Tønseth Almbakk | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15871/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Bekreftelse på avbestilling av påmelding til samisk nettverk 14. og 15. september i Tromsø Avs/Mot: Kristian Jordhøy http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130907 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Jordhøy | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15327/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Kjøp av gnr 3 bnr 798 i Kautokeino kommune Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 16967/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Re: Tegninger 3/746 Avs/Mot: Mikkel Ole Sokki http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131274 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Ole Sokki | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15693/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Bekreftelse for Karin Hætta til Samisk nettverk Samling 1 - 14. - 15. september 2021 Avs/Mot: KS Agenda AS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130898 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KS Agenda AS | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15318/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15852/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: ***** ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131432 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15851/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Velkommen til samling for samisk nettverk Avs/Mot: Hege Tangen Christensen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130894 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hege Tangen Christensen | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15314/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Høring Fysioterapeut Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131015 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15434/2021 | Avdeling: Lønn & Personal | Tittel: Konkurransedokumentet, telefoni Avs/Mot: Geir Clemet Hætta http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130910 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geir Clemet Hætta | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15330/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: SV: Angående eiendommer i Hannomaras i Kautokeino Avs/Mot: FeFo - Jim Einar Roska http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131191 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FeFo - Jim Einar Roska | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15610/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Sletting av tinglyst urådighet - gnr 6/146 i Kautokeino kommune Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FINNMARKSEIENDOMMEN | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15713/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Angående eiendom gnr 3 bnr 133 og byggesak Avs/Mot: Pål Norvoll http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132491 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Norvoll | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 16910/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Eiendomsforhold gnr 3 bnr 133 Avs/Mot: Svein Solheim http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Solheim | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15872/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Avtale om teknisk føring av jordskiftesaker med Kautokeino kommune Avs/Mot: Bodil Borch Mietinen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131052 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Borch Mietinen | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15471/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Underskrevet avtale om innbyggerapp Avs/Mot: Bjørn Tiller http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Tiller | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15385/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Re: Angående tinglyst urådighet Avs/Mot: Jim Einar Roska http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131292 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jim Einar Roska | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15711/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Permisjon fra barnehageplass ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15639/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15714/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Koter Avs/Mot: Per William http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per William | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 16964/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Anmodning om opplysninger i tilsynssak - purring Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132744 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 17149/2021 | Avdeling: Omsorgssenter | Tittel: Klarlegging av grense Avs/Mot: Kristine Nystad http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/130637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristine Nystad | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15057/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Hjelp til teknisk føring av jordskiftesaker Avs/Mot: Bodil Borch Mietinen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bodil Borch Mietinen | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15469/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 15638/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132751 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 17156/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 17152/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 17153/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om støtte - Kommunal kompensasjonsordning 2 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/132749 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.10.2021 | Journalnr: 17154/2021 | Avdeling: Stab og Støtte |