Postliste RSS fra postlister.avjovarre.no. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ Rss fra postlister.avjovarre.no Filtrering: Tittel: Ny skole og barnehage i Kautokeino - utbetaling jf. tidligere tilsagnsbrev - tildeling av tilskudd Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MILJØDIREKTORATET | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 16064/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Prográmma Giellavahkkui / Gïelevåhkoen programme / Prográmma Giellavahkkuj Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 16067/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Avslutning av tilsyn om spesialundervisning - Kautokeino barneskole og Kautokeino kommune Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131647 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 16066/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Rapporterema maƋidit Avs/Mot: Samediggi/Sametinget http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131646 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samediggi/Sametinget | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 16065/2021 | Avdeling: Språk og kultur | Tittel: Vi innvilger søknaden om samtykke, med vilkår - endring av bygg - sarritluodda 2 Avs/Mot: Arbeidstilsynet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 22.09.2021 | Journalnr: 16063/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16018/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16016/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16014/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16009/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16008/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131586 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16005/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16000/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131578 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15997/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15979/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Melding om bankkontonummer Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15970/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Fangstrapport 2021 Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16007/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Fangstrapport 2021 Avs/Mot: John Mikkelsen Sokki http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Mikkelsen Sokki | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15991/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Fangstrapport 2021 Avs/Mot: Berit Marit Aslaksdatter Gaino Gaup http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Berit Marit Aslaksdatter Gaino Gaup | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15976/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbetalingsanmodning lønnstilskudd sommerjobb 2021 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16003/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Utbetalingsanmodning av lønnstilskudd sommerjobb 2021 Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16002/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Rapportering av merutgifter knyttet til covid-19 for 2. halvår 2021 Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15990/2021 | Avdeling: Stab og Støtte | Tittel: Søknad om foreldrebetaling - SFO ***** ***** ***** ***** Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15960/2021 | Avdeling: Enhet for kultur og oppvekst | Tittel: Møtereferat 09.09.21 - Befaring av valglokale på Les bygget Avs/Mot: Råd for personer med nedsatt funksjonshemming http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Råd for personer med nedsatt funksjonshemming | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15995/2021 | Avdeling: Servicetorget | Tittel: Tillatelse til tiltak - fasade endring GNR 3/565 Avs/Mot: Alta kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Alta kommune | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16017/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vil ha månedlig faktura Avs/Mot: ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15972/2021 | Avdeling: Økonomikontoret | Tittel: Søknad om dispensasjon fra motorferdsellov + svar Avs/Mot: HÆTTAS OPPLEVELSER AS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HÆTTAS OPPLEVELSER AS | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15969/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark, ref. nr. WPMHM8 Avs/Mot: Tor Ole Jøraholmen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Ole Jøraholmen | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16022/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Utbedring av feil i deres elektriske anlegg - anlegg 51038018-01 - pumpest. Hannoluohkka Avs/Mot: YMBER AS http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: YMBER AS | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16015/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel + svar Avs/Mot: Wäinø Aslak Muotkajærvi http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Wäinø Aslak Muotkajærvi | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 15968/2021 | Avdeling: Teknisk enhet | Tittel: Vuodjinlobiohcan, ref. nr. HIHRDP Avs/Mot: Josefine Somby http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/DocumentDetails/131604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Josefine Somby | Journaldato: 21.09.2021 | Journalnr: 16023/2021 | Avdeling: Teknisk enhet |