Postliste http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Sak 21/5633 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129265 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'sftfpost@statsforvalteren.no' | Journaldato: 20.07.2021 | RegistryNumber: 13685/2021 | Barnehager Gruppereise gjennom Finnmark august 2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cesilie Aurbakken | Journaldato: 22.07.2021 | RegistryNumber: 13532/2021 | Stab og Støtte Påminnelse - Rapportering tiltaksnivå barnehage uke 26 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128766 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 06.07.2021 | RegistryNumber: 13186/2021 | Barnehager VS: Informasjon om forenklinger i kommunens rapportering til statsforvaltere - for videre informasjon til kommuner http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 13104/2021 | Enhet for helse og omsorg Helsedirektoratet avslutter oppfølgingen av smitteutstyr i kommuner – Covid 19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 05.07.2021 | RegistryNumber: 13101/2021 | Enhet for helse og omsorg Vaksinering mot SARS-CoV-2 av personer som ikke selv kan samtykke til vaksineringen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128426 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 30.06.2021 | RegistryNumber: 12846/2021 | Enhet for helse og omsorg Gruppereise gjennom Finnmark august 2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128246 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cesilie Aurbakken | Journaldato: 25.06.2021 | RegistryNumber: 12666/2021 | Stab og Støtte Rundskriv I-3/2021 - Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/128124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 23.06.2021 | RegistryNumber: 12544/2021 | Enhet for helse og omsorg Påminnelse - Tiltaksnivå i barnehager og skoler uke 22 og uke 26 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/127522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2021 | RegistryNumber: 11942/2021 | Stab og Støtte Påminnelse - Tiltaksnivå i barnehager og skoler uke 22 og uke 26 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/127144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 03.06.2021 | RegistryNumber: 11564/2021 | Stab og Støtte Hurtigtestes - Utskrivningsklare pasienter og smitteutbrudd i Hammerfest kommune og sykehus http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/126531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finnmarkssykehuset - Blix Siw | Journaldato: 25.05.2021 | RegistryNumber: 10951/2021 | Enhet for helse og omsorg Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/124106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 8532/2021 | Enhet for helse og omsorg Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 8108/2021 | Barnevernet Ivaretakelse av sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Katharine Jakola | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 8174/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Angående kommunens håndtering av covid-19 situasjonen. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/120034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Drange | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 4463/2021 | Enhet for helse og omsorg Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Katrine Vidme | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 4194/2021 | Stab og Støtte Sikker utsending av informasjon om massevaksinering http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digdir - Digitale fellesløsninger | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 4103/2021 | Enhet for helse og omsorg Brev til landets kommuner om smittevernutstyr - forsyning av smittevernutstyr i forbindelse med covid-19 til kommuner i 2021 og 2022 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 3578/2021 | Enhet for helse og omsorg Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/118369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Stab og Støtte Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige justis og beredskapsdepartement | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 2314/2021 | Rådmannen Kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med smitteverntiltak ettercovid-19-forskriften http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2080/2021 | Enhet for helse og omsorg Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2040/2021 | Enhet for helse og omsorg Smitteverntiltak ved møter i fylkesnemnda i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda - Tromsø | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1962/2021 | Barnevernet Spørsmål om kostnader og årsverk http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Hjellum Vibeto | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1959/2021 | Rådmannen Vennlig påminnelse om KS undersøkelsen: kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt - vi håper på svar fra deg og din kommune! http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1484/2021 | Stab og Støtte Ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1405/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1404/2021 | Barnehager Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 1000/2021 | Enhet for helse og omsorg KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 493/2021 | Stab og Støtte Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke - Bente Jørgensen Sætran | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 364/2021 | Stab og Støtte Brukeroversikt for utfylling - brukertilganger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 240/2021 | Enhet for helse og omsorg Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid 19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 13765/2020 | Stab og Støtte Koronakommisjonen - kartleggingsundersøkelse - praktisering av besøksrestriksjoner i boliger for eldre og fungsjonshemmede http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - Krohn, Kristina Overn | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13568/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/114204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12663/2020 | Enhet for helse og omsorg Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 12309/2020 | Enhet for helse og omsorg VG - forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Yasmin Sfrintzeris | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 12232/2020 | Stab og Støtte Innkjøp av smittevernsutstyr http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Provectus pharma AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12099/2020 | Enhet for helse og omsorg Frivillig organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Marit Lund Larsen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 12025/2020 | Stab og Støtte Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 12019/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Innhenting av opplysninger til folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 11818/2020 | Enhet for helse og omsorg Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 11778/2020 | Stab og Støtte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veileder, anbefalinger og råd om barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 11753/2020 | Stab og Støtte Smittevernsregler i forbindelse med skitreningssamling. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Eliassen Darell | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11718/2020 | Kautokeino kommune Koronasituasjonen: Anbefalinger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO - Lilly Ann Elvestad | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11688/2020 | Stab og Støtte Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11687/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Feil ved utbetaling av støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 11588/2020 | Stab og Støtte Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 10991/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Enhet for helse og omsorg Brev til kommunene med anbefaling om risikovurderinger - smitteverntiltak som rammer barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 10773/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Brev fra Helsedirektoratet: nasjonale forventninger til kommunenes håndtering ved utbrudd av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 10625/2020 | Rådmannen Påminnelse - Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10023/2020 | Stab og Støtte Oppdatert smittevernveileder http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 9872/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 9706/2020 | Stab og Støtte Bruk av Sivilforsvaret ved Covid-19 relaterte hendelser http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9497/2020 | Rådmannen Svar fra Kautokeino kommune til Aftenposten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9338/2020 | Stab og Støtte Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aftenposten - Daniel Røed-Johansen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9337/2020 | Stab og Støtte Purring. Ref. innmelding av behov for ekstra skjønnsmidler til smittevern http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9269/2020 | Rådmannen Svar - angående låst rådhus 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9097/2020 | Stab og Støtte Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9013/2020 | Kautokeino kommune Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9011/2020 | Stab og Støtte Semesterstart ved Samisk høgskole http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 8947/2020 | Stab og Støtte Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 8935/2020 | Stab og Støtte Covid 19: Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Jon Anders Drøpping | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 8730/2020 | Enhet for helse og omsorg Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Isak Mathisen Gaup | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 2189/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 Unna Suolojavras http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Lis Klingan | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/114689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Oddveig H Hætta | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 13148/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/114063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anton Leier Dahl | Journaldato: 24.11.2020 | RegistryNumber: 12522/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113803 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Mikkelsen Sara | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 12262/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113802 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Odd Henrik K Hætta | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 12261/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113801 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Samuel Johansen Hætta | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 12260/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Anders J Eira | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 11142/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport - 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112678 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Bongo Eira | Journaldato: 22.10.2020 | RegistryNumber: 11140/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112278 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby | Journaldato: 09.10.2020 | RegistryNumber: 10740/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112083 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Nilsen Somby | Journaldato: 01.10.2020 | RegistryNumber: 10545/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Aslak Johansen Gaup | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 10383/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Silje Johansdatter Somby | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 10362/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111897 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Anders Somby | Journaldato: 28.09.2020 | RegistryNumber: 10359/2020 | Teknisk enhet fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111476 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Ole Hætta | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9938/2020 | Teknisk enhet fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Erling Fridtjof Boine | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9937/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111458 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Ragnhild M Hætta | Journaldato: 17.09.2020 | RegistryNumber: 9920/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mathis Hendriksen | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9777/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Mathis Mathisen Eira | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9776/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Otto Hætta | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9775/2020 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Mikkelsen Sokki | Journaldato: 11.09.2020 | RegistryNumber: 9774/2020 | Teknisk enhet Garnutvisning forpakter vann Suolovuopmi Fjellstue http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Suolovuopmi Fjellstue AS | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 14001/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111062 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lars Bjørn Larsen Gaino | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9525/2020 | Teknisk enhet Svar - Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129576 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 13996/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bernt Mikkel Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9524/2020 | Teknisk enhet Svar - Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 29.07.2021 | RegistryNumber: 13995/2021 | Teknisk enhet Svar- overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/124456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 15.04.2021 | RegistryNumber: 8882/2021 | Lønn & Personal Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111044 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Isak Mikkelsen Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9507/2020 | Teknisk enhet Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Liv Ingebjørg Biti Oskal | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 13982/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111043 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inger Anne Olsdatter Hætta | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9506/2020 | Teknisk enhet Søknad om garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Leif Petter Oskal | Journaldato: 28.07.2021 | RegistryNumber: 13981/2021 | Teknisk enhet Vástadus- Ohcan sirdit luopmobeivviid 2021. ***** ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/121129 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 5557/2021 | Lønn & Personal Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hans Isak Olsen | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9505/2020 | Teknisk enhet Svar - Søknad garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129511 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Bueng | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 13931/2021 | Teknisk enhet Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mikkel Per Andersen Gaup | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9421/2020 | Teknisk enhet Søknad garnfiske http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/129509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Bueng | Journaldato: 27.07.2021 | RegistryNumber: 13929/2021 | Teknisk enhet Svar - Overføring av ferie http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/120014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.04.2021 | RegistryNumber: 4443/2021 | Lønn & Personal