Postliste http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/ postlister.avjovarre.no Om testing ved grenseoverganger og plikt til å vente til testresultatet foreligger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/124106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 09.04.2021 | RegistryNumber: 8532/2021 | Enhet for helse og omsorg Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 31.03.2021 | RegistryNumber: 8108/2021 | Barnevernet Ivaretakelse av sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/123748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren - Katharine Jakola | Journaldato: 06.04.2021 | RegistryNumber: 8174/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Angående kommunens håndtering av covid-19 situasjonen. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/120034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Drange | Journaldato: 09.03.2021 | RegistryNumber: 4463/2021 | Enhet for helse og omsorg Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Katrine Vidme | Journaldato: 03.03.2021 | RegistryNumber: 4194/2021 | Stab og Støtte Sikker utsending av informasjon om massevaksinering http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Digdir - Digitale fellesløsninger | Journaldato: 02.03.2021 | RegistryNumber: 4103/2021 | Enhet for helse og omsorg Brev til landets kommuner om smittevernutstyr - forsyning av smittevernutstyr i forbindelse med covid-19 til kommuner i 2021 og 2022 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/119149 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Troms og Finnmark | Journaldato: 23.02.2021 | RegistryNumber: 3578/2021 | Enhet for helse og omsorg Hvordan opprettholde arbeidstidsreglene i koronatiden? http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/118369 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arbeidstilsynet | Journaldato: 11.02.2021 | RegistryNumber: 2799/2021 | Stab og Støtte Stengte grenser - konsekvenser for helse- og omsorgssektoren i din kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige justis og beredskapsdepartement | Journaldato: 05.02.2021 | RegistryNumber: 2314/2021 | Rådmannen Kommunenes oppgaver knyttet til tilsyn med smitteverntiltak ettercovid-19-forskriften http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2080/2021 | Enhet for helse og omsorg Helsehjelp ved covid-19 til personer uten lovlig opphold (papirløse) http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117610 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedir - Trykk-Tjenester | Journaldato: 02.02.2021 | RegistryNumber: 2040/2021 | Enhet for helse og omsorg Smitteverntiltak ved møter i fylkesnemnda i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117532 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesnemnda - Tromsø | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1962/2021 | Barnevernet Spørsmål om kostnader og årsverk http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117529 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Hjellum Vibeto | Journaldato: 01.02.2021 | RegistryNumber: 1959/2021 | Rådmannen Vennlig påminnelse om KS undersøkelsen: kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt - vi håper på svar fra deg og din kommune! http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117054 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 26.01.2021 | RegistryNumber: 1484/2021 | Stab og Støtte Ekstra tiltak i skolen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116975 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1405/2021 | Enhet for kultur og oppvekst Ekstra tiltak i barnehagen ved mistanke om den engelske virusvarianten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116974 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 25.01.2021 | RegistryNumber: 1404/2021 | Barnehager Informasjonsflyten ved innføring av nye tiltak mot covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 19.01.2021 | RegistryNumber: 1000/2021 | Enhet for helse og omsorg KS - Spørreundersøkelse om kommunenes erfaringer fra koronapandemien så langt http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/116063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - koronaundersokelse - KS | Journaldato: 11.01.2021 | RegistryNumber: 493/2021 | Stab og Støtte Klargjøring av reglene for organisert trening, januar 2021 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Virke - Bente Jørgensen Sætran | Journaldato: 08.01.2021 | RegistryNumber: 364/2021 | Stab og Støtte Brukeroversikt for utfylling - brukertilganger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115810 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren | Journaldato: 07.01.2021 | RegistryNumber: 240/2021 | Enhet for helse og omsorg Fylkesmannens samordningsrolle i system for å risikovurdere smittesituasjonen under covid 19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 18.12.2020 | RegistryNumber: 13765/2020 | Stab og Støtte Koronakommisjonen - kartleggingsundersøkelse - praktisering av besøksrestriksjoner i boliger for eldre og fungsjonshemmede http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115109 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Deloitte - Krohn, Kristina Overn | Journaldato: 16.12.2020 | RegistryNumber: 13568/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/114204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige helse og omsorgsdepartement | Journaldato: 26.11.2020 | RegistryNumber: 12663/2020 | Enhet for helse og omsorg Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsetilsynet | Journaldato: 19.11.2020 | RegistryNumber: 12309/2020 | Enhet for helse og omsorg VG - forespørsel om informasjon vedrørende tiltak i kommuner i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113773 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vg - Yasmin Sfrintzeris | Journaldato: 18.11.2020 | RegistryNumber: 12232/2020 | Stab og Støtte Innkjøp av smittevernsutstyr http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Provectus pharma AS | Journaldato: 16.11.2020 | RegistryNumber: 12099/2020 | Enhet for helse og omsorg Frivillig organisasjoner bidrar med informasjonstiltak om korona til innvandrerbefolkningen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Imdi - Marit Lund Larsen | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 12025/2020 | Stab og Støtte Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 13.11.2020 | RegistryNumber: 12019/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Innhenting av opplysninger til folkehelseinstituttets beredskapsregister for covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 11818/2020 | Enhet for helse og omsorg Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen i kommunen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 10.11.2020 | RegistryNumber: 11778/2020 | Stab og Støtte Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet oppdaterer veileder, anbefalinger og råd om barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 09.11.2020 | RegistryNumber: 11753/2020 | Stab og Støtte Smittevernsregler i forbindelse med skitreningssamling. http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113259 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Eliassen Darell | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11718/2020 | Kautokeino kommune Koronasituasjonen: Anbefalinger http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO - Lilly Ann Elvestad | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11688/2020 | Stab og Støtte Oppdatert informasjon om smitteverntiltak for skoler http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113228 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet (ikke svar) | Journaldato: 06.11.2020 | RegistryNumber: 11687/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Feil ved utbetaling av støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/113126 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 05.11.2020 | RegistryNumber: 11588/2020 | Stab og Støtte Stengning av barnehager og skoler ved smitteutbrudd http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112529 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 10991/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Informasjonsbrev nr. 1 om koronavaksinasjonsprogrammet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 19.10.2020 | RegistryNumber: 10965/2020 | Enhet for helse og omsorg Brev til kommunene med anbefaling om risikovurderinger - smitteverntiltak som rammer barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK TROMSØ | Journaldato: 12.10.2020 | RegistryNumber: 10773/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Brev fra Helsedirektoratet: nasjonale forventninger til kommunenes håndtering ved utbrudd av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/112163 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 05.10.2020 | RegistryNumber: 10625/2020 | Rådmannen Påminnelse - Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Espen | Journaldato: 18.09.2020 | RegistryNumber: 10023/2020 | Stab og Støtte Oppdatert smittevernveileder http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 15.09.2020 | RegistryNumber: 9872/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111244 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Dsb - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | Journaldato: 10.09.2020 | RegistryNumber: 9706/2020 | Stab og Støtte Bruk av Sivilforsvaret ved Covid-19 relaterte hendelser http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/111034 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) | Journaldato: 04.09.2020 | RegistryNumber: 9497/2020 | Rådmannen Svar fra Kautokeino kommune til Aftenposten http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aftenposten | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9338/2020 | Stab og Støtte Henvendelse fra Aftenposten til alle landets kommuner http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aftenposten - Daniel Røed-Johansen | Journaldato: 31.08.2020 | RegistryNumber: 9337/2020 | Stab og Støtte Purring. Ref. innmelding av behov for ekstra skjønnsmidler til smittevern http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 27.08.2020 | RegistryNumber: 9269/2020 | Rådmannen Svar - angående låst rådhus 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta | Journaldato: 01.09.2020 | RegistryNumber: 9097/2020 | Stab og Støtte Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110550 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9013/2020 | Kautokeino kommune Skuvlaálgin vuosttašklássaohppiide http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mia Carina Eira | Journaldato: 20.08.2020 | RegistryNumber: 9011/2020 | Stab og Støtte Semesterstart ved Samisk høgskole http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110484 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SÁMI ALLASKUVLA SAMISK HØGSKOLE | Journaldato: 18.08.2020 | RegistryNumber: 8947/2020 | Stab og Støtte Støtte til digitale verktøy for smittesporing http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110472 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.08.2020 | RegistryNumber: 8935/2020 | Stab og Støtte Covid 19: Kartlegging av sykdomsforløp ved hjemmekarantene http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ks - Jon Anders Drøpping | Journaldato: 06.08.2020 | RegistryNumber: 8730/2020 | Enhet for helse og omsorg ReMin smittesporing med nye funksjoner, billigere lisens og flere kunder http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110171 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Remin - ReMin | Journaldato: 31.07.2020 | RegistryNumber: 8634/2020 | Enhet for helse og omsorg Oversikt over smittevernsansvarlig i Kautokeino kommune http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: fmtfhelseberedskap@fylkesmannen.no | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 8531/2020 | Rådmannen Informasjon om tilgang på rekonvalesensplasma til bruk ved behandling av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/110036 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet - Blodboksen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 8499/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppdatert smitteverntiltak 28.06 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109947 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FJELLPRODUKTER KAUTOKEINO AS | Journaldato: 17.07.2020 | RegistryNumber: 8410/2020 | Rådmannen Infoberedskap korona http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109747 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Troms og Finnmark | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 8211/2020 | Rådmannen Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvenser for smittevernet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kafjord Kommune - Einar Pedersen | Journaldato: 10.07.2020 | RegistryNumber: 8190/2020 | Rådmannen Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 8020/2020 | Enhet for helse og omsorg Ref. rundskriv om Kommuneproposisjonen, RNB 2020 og koronatiltak fase 3 - Skjønnsmidler til smittevern og midler til vedlikehold/rehabilitering http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Riise, Marianne Winther | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 8018/2020 | Stab og Støtte Bedrifters motstandsdyktighet og trivsel under COVID-19-pandemien http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Senter for Innovasjonsforskning ved Universitet i Stavanger | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7963/2020 | Stab og Støtte Oppfordring til samarbeid om sårbare barn og unge http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109496 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kd Dep - Jensen Helle Kristin | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 7960/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Anbefalingene om LAR under Covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7944/2020 | Enhet for helse og omsorg Ref. sak utsendt 29.06. Tilbakemeldingsskjema i excel-fomat legges ved denne mailen http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 7907/2020 | Stab og Støtte Fordeling av utstyr til kommunene i Troms og Finnmark uke 25 og 26 den 26.juni 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse-Nord - Haug Tor-Arne | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7720/2020 | Enhet for helse og omsorg 19/561-13 Kommuneproposisjonen 2021, revidert nasjonalbudsjett 2020 og koronatiltak fase 3 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109241 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Det kongelige kommunal og moderniseringsdepartement - Devik Bent | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7705/2020 | Rådmannen Tilskudd til smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109227 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Larsen, Kjetil Trygve | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 7691/2020 | Enhet for helse og omsorg Vedr. 20-04789-1 - Informasjon om endringer i midlertidig lov om tilpasninger i Introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/109058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 7522/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Brev til landets kommuneoverleger om korona - haster http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet - Aavitsland, Preben | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7341/2020 | Enhet for helse og omsorg Oppfølging av tiltak, ***** ***** http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108823 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 7288/2020 | Rådmannen Rapportering gjennom sommeren http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108540 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7005/2020 | Rådmannen Tjenstetilbodet i pandemien http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108539 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Elin Eikås Bjerck | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 7004/2020 | Rådmannen Brev til kommunene om økt innreise av turister til Norge og konsekvens http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108422 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6887/2020 | Rådmannen Rapportering gjennom sommeren http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6858/2020 | Stab og Støtte Rapportering på smittevernutstyr http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108370 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 6835/2020 | Rådmannen Beredskap i ferietiden - rapportere http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6647/2020 | Stab og Støtte Beredskap i ferietiden - rapportere http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 6646/2020 | Stab og Støtte Veiledning til kommuner og helseforetak om frivillige og tvungne smitteverntiltak http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/108129 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HELSEDIREKTORATET | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 6594/2020 | Enhet for helse og omsorg Spørmål om åpning av samnordisk bokbuss http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: KULTURDEPARTEMENTET | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6422/2020 | Språk og kultur Saksavvikling og smitteverntiltak i fylkesnemnda i Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 6420/2020 | Stab og Støtte Saken angående låst rådhus 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Klemet Klemetsen Hætta | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 6315/2020 | Stab og Støtte Covid 19 - planscenario http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Troms og Finnmark | Journaldato: 11.06.2020 | RegistryNumber: 6274/2020 | Enhet for helse og omsorg Søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6266/2020 | Stab og Støtte Nytt tilskudd til aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 6263/2020 | Enhet for helse og omsorg Kriminalitetsforebyggende tiltak http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Svein Tore Nilsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 6159/2020 | Kautokeino kommune søknad om unntak fra karantene etter opphold i utlandet http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107479 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 5945/2020 | Stab og Støtte Smittestopp-appen og om det er konflikt med barnverntjenestens taushetsplikt http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107091 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bufetat | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 5557/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5494/2020 | Rådmannen Håndballtrening http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/107027 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Petter Bugge | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 5493/2020 | Stab og Støtte Regional risikovurdering i forbindelse med Covid-19 for Troms og Finnmark_v1.1 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Sverre Hanssen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5425/2020 | Rådmannen E-post: Mattilsynets «Smittevernveileder for produksjon av frukt, bær, grønnsaker og potet» http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fylkesmannen - Ronny Schjelderup | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 5408/2020 | Teknisk enhet Oppdatert liste over kritiske og viktige samfunnsfunksjoner http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: UTDANNINGSDIREKTORATET | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 5353/2020 | Enhet for kultur og oppvekst Angående 17. mai arrangementet deres http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: REMA 1000 KAUTOKEINO | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5261/2020 | Rådmannen Taekwondo Báktehárjjis fas/ Taekwondo trening på Báktehárji http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106792 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inga Marja Sarre | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5259/2020 | Rådmannen Angående 17. mai arrangementet deres http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106763 Type: Utgående brev | Avs/Mot: REMA 1000 KAUTOKEINO | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5230/2020 | Stab og Støtte Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/117759 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Isak Mathisen Gaup | Journaldato: 03.02.2021 | RegistryNumber: 2189/2021 | Teknisk enhet Referat fra møte med ordførere, rådmenn/kommunedirektører og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 12.05.2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 5224/2020 | Rådmannen Fangstrapport 2020 Unna Suolojavras http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/115589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maj-Lis Klingan | Journaldato: 04.01.2021 | RegistryNumber: 19/2021 | Teknisk enhet Korona-samleside for Finnmarksbibliotekene http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/106701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Troms og Finnmark fylkeskommune - Sunniva Knutsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 5168/2020 | Språk og kultur Fangstrapport 2020 http://postlister.avjovarre.no:443/Innsyn_Kautokeino/RegistryEntry/Details/114689 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ellen Oddveig H Hætta | Journaldato: 08.12.2020 | RegistryNumber: 13148/2020 | Teknisk enhet