eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/1585 20210504 04.05.2021 Inngående brev Rapport fra barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Kautokeino kommune STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2016/409 20210504 04.05.2021 Inngående brev Invitasjon til dialogmøte rundt krisesentertilbudet i Troms og Finnmark. STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/560 20210504 04.05.2021 Inngående brev Bufdir utlyser tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" for 2021 Bufdir - Jeanette Lorentzen   her
2020/1584 20210504 04.05.2021 Inngående brev Oversikt risikopasienter koronavaksinering etterregistrering - til vaksinasjonskoordinator/smittevernlege *****   her
2013/807 20210504 04.05.2021 Inngående brev Riddu Duottar Mueats budsjett innspill 2022 Riddo Duottar Museat   her
2020/1584 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Folkehelseinstituttet   her
2020/903 20210504 04.05.2021 Inngående brev Viktige datoer før norskprøvegjennomføringen sommer 2021 Kompetanse Norge   her
2021/568 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilbud om avtale for elektronisk signering av pantedokumenter Lindorff - Arvid Høyem Langvik   her
2020/114 20210504 04.05.2021 Inngående brev Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen og eksamenstrekk våren 2021 Utdanningsdirektoratet   her
2020/1609 20210504 04.05.2021 Inngående brev Referat fra møte i Brukerforum ERP innfordring BF 33 TietoEVRY, Unit4 ERP - Trine Alvestad   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/362 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Sommervikarer helse og omsorg i Helse og omsorg - 2021/362 - ***** ***** ***** *****   her
2019/944 20210504 04.05.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring Klemet Erland Hætta   her
2021/416 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb for ungdom 2021 *****   her
2021/416 20210504 04.05.2021 Inngående brev Sommerjobb for ungdom *****   her
2012/929 20210504 04.05.2021 Inngående brev Purring på klage - tilbakebetaling *****   her
2021/563 20210504 04.05.2021 Utgående brev Foreløpig svar -hytterenovasjon OLAF HALDORSEN   her
2017/2374 20210504 04.05.2021 Inngående brev Påminnelse Vedrørende takst *****   her
2021/563 20210504 04.05.2021 Inngående brev Hytterenovasjon OLAF HALDORSEN   her
2021/567 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om brøytetilskudd 2021/2022 Ole Klement Anders Hætta   her
2019/585 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar Kontonummer *****   her
2019/585 20210504 04.05.2021 Utgående brev Svar ***** *****   her
2019/585 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar - kontonummer *****   her
2019/585 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar - kontonummer *****   her
2019/585 20210504 04.05.2021 Inngående brev Klage - svar kontonummer *****   her
2020/96 20210504 04.05.2021 Utgående brev Vedrørende purregebyrer og renter *****   her
2021/520 20210504 04.05.2021 Inngående brev Svar - Nabovarsel - Rive Kautokeino barne- og ungdomsskole - Fylkesveg 7980 - Gbnr 3/120 - Kautokeino kommune Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2020/581 20210504 04.05.2021 Inngående brev Digitalt møte med KMD og Nkom 10. mai - Informasjon om bredbåndsordning Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2017/3371 20210504 04.05.2021 Inngående brev Turisme i vinterbeite Mahtte Ante J Sara   her
2020/1300 20210504 04.05.2021 Inngående brev Styringsrapport til skattekreditor for periode 04/2021, sendt 04.05.2021 Skatteetaten   her
2021/562 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tilskudd til kommunene: Kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus Aasheim, Anders   her
2019/316 20210504 04.05.2021 Utgående brev Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i institusjon STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/53 20210504 04.05.2021 Inngående brev Reviderte dokumenter - Reguleringsplan for Kautokeino Nyskole Ola Roald - Siri M. Ludvigsen   her
2021/564 20210504 04.05.2021 Inngående brev Viessosaji ohcan Ole Anthoni Hætta   her
2020/520 20210504 04.05.2021 Inngående brev Informasjon til kommuner i region nord UDI - Hilde Mari Rognan   her
2020/310 20210504 04.05.2021 Inngående brev Mánáidgárdesaji vuostáiváldin *****   her
2021/269 20210504 04.05.2021 Inngående brev Vi tar i mot tildelt barnehageplass *****   her
2020/371 20210504 04.05.2021 Inngående brev Valdán vuostá mánáidgárdesaji 2021/22 *****   her
2020/1574 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tar imot barnehageplass 2021/22 *****   her
2021/3 20210504 04.05.2021 Inngående brev Tar imot barnehageplass 2021/22 *****   her
2017/1285 20210504 04.05.2021 Inngående brev Klage på vedtak om Spesialpedagogisk hjelp 21.04.21 *****   her
2021/557 20210504 04.05.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra båndtvang Kennel Reisarypa   her
2020/428 20210504 04.05.2021 Inngående brev Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai i Finnmark og Nord Troms STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2019/944 20210504 04.05.2021 Utgående brev SV: Innsynsbegjæring Skolelederforbundet - Britt Ørnebakk   her
2020/926 20210504 04.05.2021 Inngående brev Høring - konsesjon for Vuottašjávri sjøflyplass - Mosquito Air Taxi AS Luftfartstilsynet   her
Versjon:5.2.2