eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/310 20210804 04.08.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt, FHI data 2021-08-04 Fhi -   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 17 Háldevađđa - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Marte Monsen m.fl. Marte Monsen   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 24 Guohcoaivi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tor Arild Strømeng m.fl. Tor Arild Strømeng   her
2018/1848 20210804 04.08.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 21 Guškesvuopmi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Tormod Birkely m.fl. Tormod Birkely   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 13 Lássevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Gunn-Astrid N. Veimæl m.fl. Gunn-Astrid N. Veimæl   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 53 Noaidátvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Helmer Olsen m.fl. Jan Helmer Olsen   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 12 Unna Gállováráš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Irene Boine m.fl. Irene Boine   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 64 Galmmat - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Einar Nilsen m.fl. Einar Nilsen   her
2021/696 20210804 04.08.2021 Inngående brev 65 Galmmatnussir - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Piera Somby m.fl. Piera Somby   her
2021/698 20210804 04.08.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Aslak John Einar Hansen m.fl. Bavttajohkka jaktlag-Aslak John Einar Hansen   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Vurderinger ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210804 04.08.2021 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** *****   her
2020/1311 20210804 04.08.2021 Utgående brev Terminkarakterer ***** ***** *****   her
2020/1311 20210804 04.08.2021 Utgående brev Standpunktkarakterer ***** *****   her
2021/557 20210803 03.08.2021 Utgående brev Delingstillatelse etter jordloven for deling av gnr 2 bnr 11 på Járvebainjarga Arnt Ove Eikeland   her
2021/680 20210803 03.08.2021 Utgående brev Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning Vivian Store Mathisen   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 58 Allamaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Unn Kari Hansen m.fl. Unn Kari Hansen   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 20 Varitvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Hans Jørgen Haugli m.fl. Hans Jørgen Haugli   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 43 Gámehiseana - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Nils Arve Lund m.fl. Nils Arve Lund   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 9 Njárgasaš - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Helge Johannes Nystad m.fl. Helge Johannes Nystad   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 56 Bassevuovdi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Toralf Nystad m.fl. Toralf Nystad   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 23 Stuorra Čearru - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Dag Iver Sara m.fl. Dag Iver Sara   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 59 Heargejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnt Isak Oskal m.fl. Arnt Isak Oskal   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 8 Njukčaskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Arnulf Soleng m.fl. Arnulf Soleng   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 38 Bálggesvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Odd Iver Sara m.fl. odd iver sara   her
2020/289 20210803 03.08.2021 Inngående brev Infobrev dose 2 til studenter Fhi - vaksine   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 7 Sávkadas - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Jan Morten Utsi m.fl. Jan Morten Utsi   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 50 Salčoskáidi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Paul Inge Turi Paul Inge Turi   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 54 Ráitejohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Trym Johansen m.fl. Trym Johansen   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 31 Áitevárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kjell Magne Grønnli m.fl. Kjell Magne Grønnli   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 33 Suolumaras - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Kurt Are Boine Nikkinen m.fl. Kurt Are Boine Nikkinen   her
2021/696 20210803 03.08.2021 Inngående brev 37 Báhkkilvárri - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Georges Nasr m.fl. Georges Nasr   her
2021/849 20210802 02.08.2021 Inngående brev 52105189 - Søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - Gnr. 24, bnr. 26 - Andreas Mäki og Signe Helander Norconsult - Arne Ensio Niittyvuopio   her
2021/848 20210802 02.08.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0015 Regionalforvaltning - RF13.50   her
2021/847 20210802 02.08.2021 Inngående brev RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0016 Regionalforvaltning - RF13.50   her
2019/969 20210802 02.08.2021 Utgående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/969 Løpenr: 1391/2021 Dokument tittel: Asbjørn Guttorm: Søknad om dispensasjon til feste av areal til beite for landbruk i flytteleie for rein Asbjørn Guttorm   her
2021/849 20210802 02.08.2021 Utgående brev 52105189 - Utslippstillatelse av sanitært avløpsvann fra bolig - Gnr 24 bnr 26 - Andreas Mäki og Signe Helander Norconsult - Arne Ensio Niittyvuopio   her
2021/704 20210802 02.08.2021 Inngående brev Søknad på stilling - Enhetsleder/rektor Karasjok skole i Karasjok skole - 2021/704 - ***** ***** Berit Johnsen   her
2021/696 20210802 02.08.2021 Inngående brev 42 Čáhppesjohka - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Alvin Vuolab m.fl. Alvin Vuolab   her
2021/696 20210802 02.08.2021 Inngående brev 34 Goržžiroavvi - Sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven - Asbjørn Guttorm m.fl. Asbjørn Guttorm   her
2021/238 20210802 02.08.2021 Utgående brev Byggetillatelse Liv Eli Holmestrand   her
2021/266 20210802 02.08.2021 Utgående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Arnulf Soleng Arnulf Soleng   her
2021/630 20210802 02.08.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/226 20210802 02.08.2021 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven sommer - Nils Osvald Anti Nils Osvald Anti   her
Versjon:5.2.2