eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/445 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/550 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/550 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
2021/550 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/289 20210507 07.05.2021 Inngående brev Ukentlig oversikt fra FHI basert på data fra Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten. Folkehelsedirektoratet   her
2020/607 20210507 07.05.2021 Inngående brev IKA Finnmark IKS - representantskapsmøte fredag 07.05.2021 IKAF Finnmark IKS   her
2021/462 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
2021/276 20210507 07.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/534 20210507 07.05.2021 Utgående brev TILSKUDD FRA STATSFORVALTERENI TROMS OG FINNMARK - AKSEPTAV VILKÅR Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2019/267 20210507 07.05.2021 Utgående brev AKSEPTAV VILKÅR Helsedirektoratet   her
2021/295 20210507 07.05.2021 Inngående brev Forfattere til Sommerskole 2021 Forfattersentrum   her
2020/1536 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/57 20210507 07.05.2021 Inngående brev Produksionstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Landbruksdirektoratet   her
2020/1320 20210507 07.05.2021 Inngående brev TINGLYST FESTEKONTRAKT TIL UTLEVERING- GNR 9 BNR 1 FNR35-9-1--KAR-AS.10K-KOMMUNE Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2021/388 20210507 07.05.2021 Inngående brev Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 —bredbåndstilskudd Kommunal og modernoseringsdepartement   her
2021/544 20210507 07.05.2021 Inngående brev SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK —TILBYGG —LEILIGHET MED TAKOVER-BYGG TIL EKSISTERENDE ENEBOLIG BTEK DA   her
2020/1601 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/1601 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2021/546 20210507 07.05.2021 Inngående brev Høring - Forskrift om alternativt drivstoff Samferdselsdepartement   her
2021/255 20210507 07.05.2021 Inngående brev ORIENTERING OM BEHANDLING AV KRAV TIL FINNMARKSKOMMISJONEN AV FEFO Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat   her
2021/542 20210507 07.05.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/ Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven John Petter Eriksen   her
2021/375 20210507 07.05.2021 Inngående brev Tillatelse- dispensasjon fra byggegrense til E6 for etablering avT esla Supercharger-ladestasjon i Karasjok- Gnr. 9 bnr. 496 i Karasjokkommune Statens vegvesen   her
2020/1135 20210507 07.05.2021 Inngående brev Orientering om utsendelse av SMS og brev med påminnelse om valget Kommunal og moderniseringsdepartement   her
2020/69 20210507 07.05.2021 Inngående brev Nytteløs skuddpremie Dyrenes Rett   her
2019/241 20210507 07.05.2021 Inngående brev Innvilger tilskudd til Styrking av helsestasjons og skolehelsetjeneste tilbudet i kommunen over statsbudsjettet 2020 kap. 762, post60 Helsedirektoratet   her
2021/58 20210507 07.05.2021 Inngående brev Saksfremlegg til representantskapsmøte, møteutskrift sendes ut til eierkommunene i etterkant av møte KUSEK IKS   her
2021/548 20210507 07.05.2021 Inngående brev Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Roger Kalstad   her
2021/547 20210507 07.05.2021 Inngående brev Dálve - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/vinter - Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Heikki Laiti   her
2020/233 20210507 07.05.2021 Inngående brev Geasse - Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/sommer-Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Ole Rune Hætta   her
2021/269 20210507 07.05.2021 Inngående brev Geasse- Sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/sommer-Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Jimmy Utsi   her
2019/1058 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/181 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1057 20210507 07.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2018/2076 20210506 06.05.2021 Inngående brev Faseder, situasjonplan, nabovarsel. Stema byggebistand   her
2019/181 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1058 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2019/1057 20210506 06.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/57 20210506 06.05.2021 Inngående brev Deltakelse i pilot i bruk av arealstrategi i små kommuner med store LNFR-områder Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement   her
2020/761 20210506 06.05.2021 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven-sommer Paal Arne Sollien   her
2020/769 20210506 06.05.2021 Inngående brev Giđđa sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven-vår Nils Andre Eriksen m.fl.   her
2018/2254 20210506 06.05.2021 Utgående brev Gjerdeanlegg ved Niitosjohka Nils Jovnna Eira m.fl.   her
2021/438 20210506 06.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/346 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om 75 % engasjement stilling som miljøarbeider ved Utviklingssenter i Karasjok kommune *****   her
2021/399 20210506 06.05.2021 Utgående brev Bruksendring bolig til bygg for videreforedling av reinkjøtt Else Turi   her
Ingen tilgang 20210506 06.05.2021 Utgående brev Frist for gjennomføring og rapportering ERIKSEN LIEBET NAVET   her
2020/946 20210506 06.05.2021 Utgående brev ***** *****   her
2020/1579 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad stilling i barnehagesektor *****   her
Versjon:5.2.2