eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Siste journalposter: 50 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2020/769 20210506 06.05.2021 Inngående brev Giđđa sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven-vår Nils Andre Eriksen m.fl.   her
2021/438 20210506 06.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/346 20210506 06.05.2021 Utgående brev Tilbud om 75 % engasjement stilling som miljøarbeider ved Utviklingssenter i Karasjok kommune *****   her
2020/946 20210506 06.05.2021 Utgående brev ***** *****   her
2020/1579 20210505 05.05.2021 Inngående brev Søknad stilling i barnehagesektor Teija Irene Helander Anti   her
2021/388 20210505 05.05.2021 Inngående brev Oppdragsbrev for statsbudsjettet 2021 —bredbåndstilskudd KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev Bufdir utlyser tilskuddsordningen "Støtte til oppfølgtngs=og losfunksjoner for ungdom" for 2021 Bufdir   her
2020/1536 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/540 20210505 05.05.2021 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Karasjok kommune KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON   her
2020/887 20210505 05.05.2021 Inngående brev Geasse sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/sommer søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Johan Niillas Saba   her
2021/537 20210505 05.05.2021 Inngående brev Geasse -sierralohpeohcan mohtorjohtolatlágas/sommer -søknad om dispensasjon fra motorferdselloven John Turi   her
2020/771 20210505 05.05.2021 Inngående brev Geasse - sierralohpeohcan mohtorjohtolágas/Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark -Jimmy Utsi Jimmy Utsi   her
2019/189 20210505 05.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/555 20210505 05.05.2021 Inngående brev Flytting av 3 bygninger AnneRavna Somby m.fl.   her
2021/78 20210505 05.05.2021 Inngående brev Statsforvalterens innspill til planprogram kommuneplanens samfunnsdel STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK   her
2021/78 20210505 05.05.2021 Inngående brev Vedr. 21-55330-2 - Svar på høring - planprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2032 for Kárášjoga gielda Karasjok kommune Statens vegvesen   her
2021/388 20210505 05.05.2021 Inngående brev Støtte til bredbåndsutbygging i Troms og Finnmark 2021 —frist for å sende inn kart over aktuelle områder er 20.april, og endelig søknadsfrist er 20.mai 2021 Troms og Finnmark fylkeskommune   her
2021/57 20210505 05.05.2021 Inngående brev Planlagt anskaffelse av rammeavtaler på drift av mottak Utlendingsdirektoratet   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Inngående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/439 20210505 05.05.2021 Inngående brev Høring —NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien Justis- og beredskapsdepartement   her
2021/78 20210505 05.05.2021 Inngående brev KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2022 - 2032 Norsk Forbund for Utviklingshemmede   her
2021/532 20210505 05.05.2021 Inngående brev RiddoDuottarMuseats budsjett innspill 2022. RiddoDuottarMuseat   her
2020/1466 20210505 05.05.2021 Inngående brev OU-kontingent 2021 - Ansattes andel. Månedlig trekk f.o.m. mai måned Gunn Anette Anti Aslaksen   her
2021/130 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2021/462 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/276 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** *****   her
2020/1536 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
2021/464 20210505 05.05.2021 Utgående brev Høring: Søknad om disp fra arealplanen fra spredtboligbebyggelse i LNF-områder til deling av tomt til fritidsformål i Bieskkenjarga STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK m.fl.   her
2021/375 20210505 05.05.2021 Inngående brev Dispensasjonssøknad etablering av ladestasjon for elbiler, Circle K Karasjok Tesla - Ole Gudbrann Hempel   her
2020/1111 20210505 05.05.2021 Utgående brev Høring: Søknad om dispensasjon fra arealplanens byggegrense mot vassdrag for oppføring av hytte på gnr 14 bnr 37 plassert 20 m fra Iešjohka TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE m.fl.   her
Ingen tilgang 20210505 05.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2020/946 20210504 04.05.2021 Utgående brev ***** *****   her
2021/420 20210504 04.05.2021 Inngående brev Statsforvalterens vedtak - forlenget åpning av snøskuterløyperetter 4. mai i Finnmark og Nord-Troms Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2021/503 20210504 04.05.2021 Inngående brev SØKNAD OM KULTURMIDLER Karasjok Pensjonistforening   her
2021/462 20210504 04.05.2021 Utgående brev ***** ***** *****   her
2021/502 20210504 04.05.2021 Inngående brev SØKNAD OM KULTURMIDLER Karasjok Pensjonistforening   her
2021/475 20210504 04.05.2021 Inngående brev Åpning av det 9. Sameting 21. oktober 2021 Samediggi/Sametinget   her
2021/387 20210504 04.05.2021 Inngående brev Bekreftelse på mottatt sikkerhetsstillelse Statens jerbanetilsyn   her
2021/531 20210504 04.05.2021 Inngående brev Utvidet tidsintervall mellom første og andre vaksinedose for de under 65 år uten underliggende sykdom Folkehelseinstituttet   her
2021/530 20210504 04.05.2021 Inngående brev Fjernavlesning av vannmålere FELO for eloverfølsomme   her
2021/529 20210504 04.05.2021 Inngående brev UAVHENGIG REVISORSBERETNING VEDRØRENDE SKAMMELDING FOR MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON —1. TERMIN 2021 Vest finnmark kommunerevisjon IKS   her
2020/647 20210504 04.05.2021 Inngående brev UAVHENGIG REVISORSBERETNING VEDRØRENDE SKATITMELDING FOR MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON —6. TERMIN 2020 Vest Finnmark kommunerevisjon IKS   her
2021/536 20210504 04.05.2021 Inngående brev ***** ***** *****   her
2021/156 20210504 04.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/534 20210504 04.05.2021 Utgående brev Tiltakspakke for ensomhet Statsforvalteren i Troms og Finnmark   her
2021/444 20210504 04.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/443 20210504 04.05.2021 Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****   her
2021/346 20210504 04.05.2021 Utgående brev Generell melding for ***** ***** ***** ***** Mikkel Isak n. Buljo   her
Versjon:5.2.2